Obchodní podmínky

Předmět činnosti

Předmětem činnosti je výroba a následný rozvoz pizzy a nápojů. Provozovnu Pizza Don Marco provozuje spol. Pure Taste s.r.o., Říčanská 23, 641 00 Brno, IČO: 05802300.

Otevírací doba a rozvoz

Provozovna Pizza Don Marco má otevírací dobu od 10.30 do 22.00 hod.  Telefonické a on-line objednávky se přijímají v otevírací době, a to maximálně do 15 minut před stanoveným časem ukončení provozu. Pizza Don Marco si vyhrazuje právo stanovit minimální výši objednávky a právo nerozvážet do některých oblastí nad uvedenou oblast rozvozu.

Platební podmínky

Za produkty a služby je možno platit v hotovosti, platební kartou nebo gastro stravenkami (Ticket Restaurant, Sodexo, Cheque Dejeuner). V případě platby gastro stravenkami si Pizza Don Marco vyhrazuje právo do zbylé hodnoty stravenek peníze nevracet. Zákazník je povinen ihned přepočítat vrácené peníze. Na pozdější reklamace nelze brát zřetel. Veškeré platby jsou prováděny v české měně (CZK). Všechny ceny našich produktů jsou uváděny včetně DPH. Cena obalů je počítána zvlášť.

Produkty

Nabízené produkty nebo zboží mohou být dočasně vyprodány. V těchto případech vám bude nabídnuta alternativa. Nápoje se rozváží pouze s pizzou nebo pizza chlebem. Alkoholické nápoje neprodáváme osobám mladším osmnácti let.

Akce, speciální nabídky, slevy

Pizza Don Marco si vyhrazuje právo kdykoliv odvolat, ukončit nebo zrušit jakoukoliv akci, speciální nabídku nebo slevu, a to bez možnosti jakékoliv finanční nebo jiné náhrady, zejména při objednání prostřednictvím smluvních partnerů.

Doručení objednávek

Pizza Don Marco se snaží doručit objednané produkty a zboží v co nejkratší době. Doba dodání je od 30 minut do 90 minut. V případě, že nastanou situace, které přímo ovlivní zpoždění dodávky (dopravní komplikace, nehoda, zhoršené povětrnostní vlivy atd.), může dojít k opoždění objednávky. V tomto případě podá pracovník příjmu objednávek informace o čase dodání. Za zpoždění, či nedodání zaviněné třetí osobou (krádež, výpadek energií, přerušení dodávky vody atd.), nemůže Pizza Don Marco nést odpovědnost, a proto toto není důvodem oprávněné reklamace. Veškeré provedené objednávky jsou závazné a kupující je povinen za objednané zboží zaplatit celkovou cenu.

Reklamace

Pizza Don Marco doporučuje na místě zkontrolovat, jestli doručené zboží souhlasí s objednávkou. Pokud je cokoliv v nepořádku, je zapotřebí neprodleně zavolat na pobočku, kde byla objednávka uskutečněna. Pokud nebyly dodrženy obchodní podmínky naší firmy, či kvalita jídla, bude nabídnuta výměna za nový produkt, nebo patřičná sleva z příští objednávky. Nová objednávka bude dodána v co nejkratším termínu. Produkt lze reklamovat pouze v den, kdy byl zakoupený. Reklamace prosím řešte ihned telefonicky.

Ochrana osobních údajů

Potvrzením a odesláním objednávky nebo sdělením při telefonické objednávce dáváte souhlas k dalšímu využití Vámi uvedených osobních údajů za účelem registrace v zákaznické databázi a zasíláním pravidelných newsletterů, nebo e-mailů s nabídkou aktuálních akcí a kampaní.